THONE Jos, As    1 Provinciaal Montauban!!  

(Roger Moermans - De Reisduif)

 

 As – In de groene long van Limburg heeft men door de opkomst van de steenkoolmijn, een eeuw geleden, om de behoefte aan stutten voor de ondergrond, het landschap aangepast. De vraag naar hout, dat snel leverbaar was, heeft de aanplantingen van dennenbossen doen verrijzen en plaatselijk zijn er nog restanten van deze aanplantingen waarneembaar.

Jos Thone voorstellen is een open deur intrappen. Het is de doelstelling om provinciale winnaars aan het woord te laten, ongeacht of het grote of kleine namen zijn. In dit geval is het een grote, een wereldburger in analogie met een slogan van “Het Belang Van Limburg” die luidde “Limburger en wereldburger”.

Bij het optrekken van zijn riante woning, bijna twintig jaar geleden, in de Kruisstraat in Niel bij As , een deelgemeente van As, heeft Jos een duidelijke visie over wonen en duivensport.  Sedert ‘91 speelt hij onder eigen naam en woont er met vrouw Gaby en beide zonen. De layout van zijn website, www.thone.be, geeft een prachtig beeld van een fractie van de woning en een behoorlijk kijk op de in L-vorm gebouwde duivenhokken op inloophoogte van de gazon. Deze multifunctionele hokken kunnen hok per hok worden gebruikt om volledig weduwschap te spelen. Zo heeft deze veertiger er toen aan gedacht dat er mogelijk een dag komt dat trappen en veel bukken om de vloer te kuisen een beetje moeilijk zal zijn.  Een latten vloer is hier de oplossing geworden. Een transportband vergemakkelijkt de klus van het vervelende strontkrabben. 
Het hok voor jonge duiven werd aangepast van een groot ruim hok met diepe bakken en een houten vloer naar kleinere hokken of hokjes zoals je wil. De ruimte werd in drie verdeeld. De bestaande broedbakken werden in drie kleine bakjes verdeeld en voorzien van meerdere kleuren. Zo werd een monotoon uitzicht opgevrolijkt door de gekleurde bakjes. Over de houten rooster werd een plank gelegd met stro. Hierdoor kwam er meer animo op het hok en dat is zeker een reden tot motivatie om de jonge duiven de weg naar de Kruisstraat sneller te doen nemen. Met een verwarmingsplaat onder het stro is het sturen van de forme-curve zelf te regelen.

Het is de bedoeling van Jos om aan alle provinciale en nationale wedstrijden deel te nemen met minstens een kleine korf. Er waren twee duiven voorzien om de naam Thone te verdedigen op de vlucht uit Montauban. Door observatie, van Jos mag men rustig zeggen dat hij een topvakman is, heeft hij gezien dat er nog duiven waren die er om vroegen om ingekorfd te worden. Hij heeft daarop gereageerd met  zes duiven in te manden.

De verrassing was groot toen plots twee duiven uit het luchtruim neerdoken en de eigenlijke favoriet geklopt werd op de meet door een hokgenote. Jos heeft het nog een beetje proberen te verhinderen maar de drang naar het hok van zijn vierde inzet was zo groot dat er geen houden aan was en de Briconregistratie laat geen twijfel over. Voor het poulegeld is het niet belangrijk maar wel om later mogelijk een coëfficiënt te berekenen.  Ter herinnering : Jos speelde met zes duiven vier topprijzen.  Er waren er 724 in wedstrijd en hij klasseerde zich op 1, 2, 4, 14, of drie duiven die prijs maakten per honderd, en zijn vierde duif maakt nog prijs per vijftig.

De provinciale overwinnares is een rechtstreekse dochter van Little Joe die zelf 9e internationaal vloog van Marseille en dit tegen 20.786 concurrenten.

De tweede provinciaal is een volle zus van Jos zijn beste jonge duif van 2006 die medewinnares werd van het Nationaal kampioenschap jonge duiven. Op Irun III behaalt ze bovendien opnieuw de 8e Internationaal en dit tegen meer dan 15.000 duiven. Van een klasseduivin gesproken.

Jos is van Maasmechelen afkomstig en zette daar zijn eerste stappen in de duivensport en het duivenlokaal. Van huis uit leerde hij duivensport kennen en waarderen. Als jongen van acht ging hij helpen en dat deed hij tot zijn vijftiende. Een tijdje later werd hij hokverzorger bij Thomas Peeters, het tophok in die jaren, en later werd die grootmeester ook zijn schoonvader. Bij Peeters leerde Jos goede duiven kennen en juist inschatten. Schoonbroer veearts Norbert Peeters bracht hem  bij hoe een duif perfect medisch begeleid kan worden, net als alle andere topsporters ongeacht welke discipline.

De eigen visie op duivensport kon hij in ’91 in daden omzetten. Stap voor stap heeft hij dat ook gedaan. Nu beweegt hij zich binnen de duivenwereld en ook over de wereld. Voor sommigen is het mogelijk een verward beeld om,  de ene  keer Thone als duivenmelker te zien en de andere keer  als zakenman. Zo heeft hij een vinger in de pap in meerdere WPC-centra over de hele wereld.

Jos Thone is een veel gevraagde gastspreker in het buitenland, want daar wordt hij geassocieerd met de duivensport in België. Gelukkig zijn er zijn ouders en zijn trouwe rechter hand Robert. Het dagdagelijkse runnen van de duivenkolonie is toevertrouwd aan Robert Clemens en het is ook mede door hem dat meerdere topresultaten op de tabellen kwamen.

De kolonie verandert wel eens van aantallen maar grosso modo kun je zeggen dat er twee maal twintig kweekkoppels zijn, zestig koppels weduwnaars die kompleet weduwschap vliegen en tweehonderd jonge duiven van de eerste ronde en ook een honderd laatjes.
Het kweeksysteem ziet er als volgt uit : er zitten twintig halve fond duivers op de kweek en twintig fondduivers. Voor elk van deze is er een halve fond duivin voorzien. In de zomer worden de fondduivers gekoppeld aan fondduivinnen en zij zorgen gedeeltelijk voor de nodige laatjes die voornamelijk fondduiven zijn. Bij Guy Baerts in  Grazen zitten voornamelijk fondduiven op de kweek. Volgens zijn site zitten er tweeëntwintig koppels. Het is dus ook logisch dat opgegroeide Brabanders in Limburg worden getest.

In een vorige reportage, wie heeft nog niet over deze formidabele duivenmelkers geschreven, lezen we:  Ik probeer op alles de beste te zijn, zo veel mogelijk een allrounder te zijn, kan pretentieus klinken, maar het is wel mijn ambitie. Enkele jaren geleden, speelde ik minder goed met de jonge duiven. Ik ben me er dan gaan op focussen en nu pluk ik daar dus de vruchten van. Momenteel kom ik op de zware fond nog wat te kort. Daarom dat ik me daar nu op aan het toeleggen ben. Hopelijk kan ik hier ook binnen enkele jaren de vruchten van plukken.  Hij is er!!!!!!

Alles is tijd gebonden. De manier van voederen is ook hier geëvolueerd. Het licht voederen om dan als voorbereiding op de vlucht trapsgewijs over te schaken op zwaarder eten is ook hier lang schering en inslag geweest bij de jonge duiven. Inderdaad geweest. Nu voedert Jos een lichte allesomvattende mengeling en daardoor is er geen schommeling in het trainingsniveau. Bij de overschakeling was er steeds een kleine terugval en de intensiteit van training.
Jos wil baas zijn op het hok en de duiven moeten dat duidelijk weten, wat niet wil zeggen dat een duif op honger gespeeld wordt. Extra suikers worden aangebracht door het opvoeren van de duiven met extra maïs. Fondduiven krijgen energierijke granen in de voorbereiding van hun vluchten. Veel  thee, snoepzaad en ruim wildzaad wordt verstrekt tijden de wisseling van kleed.

Ook de manier van opleiding van de jonge duiven is gegroeid naar opleervluchten van 5km en zo steeds verder en dit wel vijftien tot twintig keer. Bij een open hemel of bij een temp. hoger dan 22° is er een rustdag voorzien voor de jonge duiven in oplering. Daarna is het minder erg.
Door een namaak korfwand leren de duiven drinken als je gelijktijdig ook de drinkpot van het hok wegneemt.
Bij een goede dagelijkse training aan huis moet niet worden ingegrepen. Meestal is het ingrijpen het inlassen van twee vluchtjes van 35 km in het midden van de week.
Deze verplichte training kan er voor zorgen dat er meer form komt en een waarheid als een koe is “Onvoldoende training is geen prijs”.

Dierenarts Vandersanden uit Veldwezelt is de man van de wetenschap waarin Jos het meest vertrouwen stelt. Niettegenstaande zowel Jos als de dierenarts tegen medicatie zijn, worden de vitessers wekelijks één dag gekuurd, de midfonders die om de twee weken in de korf komen krijgen na elke vlucht een tweedaagse kuur en de fondmannen wachten meestal een week langer om ingekorfd te worden en krijgen dan ook een derde dag een blindkuur na hun thuiskomst
Belangrijk vind Jos een bacteriologisch onderzoek van de individuele duif. Zo is de duif in kwestie best te volgen en stel je eventuele nieuwe ziekten zeer snel vast. De nodige  werkzame medicatie is hierdoor ook te controleren of bij te sturen. In het verleden is er soms door onwetendheid bij vele melkers onzorgvuldig opgetreden met medicatie wat voor gevolg heeft dat er een bepaalde gewenning is opgetreden. Met veearts Vandesanden is afgesproken om dit maandelijks te doen.
Als voedingssupplementen is het schema van de veearts welk wordt gevolgd.  Dat bestaat uit middelen om de zuurtegraad in de krop op peil te houden, verder is er vloeibare thee, natuurlijke oogdruppels en middelen om de darmflora in optimale omstandigheden te laten functioneren.

5148898/05 “Regina” geschelpte duivin.
Een snelle, maar dan in de werkelijke zin van het woord. Bij haar thuiskomst klopte ze een hokgenoot met de fractie.
Haar vader vader “Little Joe” vloog 9de int Marseille en is een halfbroer van “Godiva” die het presteerde om 11 nat. Perpignan en 27 nat. Barcelona te vliegen.
Haar moeder komt uit de “Rambo” lijn en is een kleindochter uit de blauwe Vanoppen

Resultaten.
2006
1st Provincial Bourges (495 km)
1e Provinciaal Gien
1e Provinciaal Cahors
1
st Provincial Melun
36  1e prijzen
23,28,32,34,53,70,164,...Nationaal Bourges 19.061 duiven
2,5,12,26,85,87,...Provinciaal Limoges 1024 duiven
44,46,140,150,225,…Nationaal La Souterraine 13.965 duiven
63,99,109,139,... Nationaal Barcelona 11.802 duiven

2007
1,2,3,5,7,8,9,10,12,12,... Montluçon 
1,2,4,6,7,9,11,... Chateauroux 
1,4,5,6,7,10,11,12,14,15,16,17,19,20,... Chateauroux
1,2,3,6,12,14,...
Brive 
1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15,19,... Gien
1,2,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,... Vierzon


Behaalde Titels.
Nationale Kampioen KBDB '06 Jonge duiven.
4 x World Champion
4 x Gouden Duif winnaar
3 x Olympiade duif
11 x 1e Nat.
Kampioen BDS
11 x 1e Nat. Kampioen LCB
5 x 1e Nationaal
2 x 1e Internationaal

Roger